AKO PRACUJEME


Každého zákazníka pozorne počúvame, veľa sa pýtame. Zisťujeme jeho požiadavky, predstavy, priania, túžby. Pri našej tvorbe tiež rešpektujeme východiskové možnosti, architektúru objektu, danosti priestoru a riešeného územia. A preto každý projekt je originál.


Ku svojej práci máme zodpovedný prístup. Vybudované dobré meno spoločnosti je pre nás dôležité. Plníme si záväzky voči klientom, obchodným partnerom, dodávateľom i Zárukou dôveryhodnosti je tiež hodnotenie AAAudelené v roku 2014 Agentúrou Bisnode na základe dlhodobo dosahovaných ekonomických ukazovateľov.
Máme osobný prístup ku klientovi

 


Sme spoľahlivý partnerGarantujeme kvalitne prevedenú prácu, za ktorú sa nehanbíme. Preferujeme priestory dotiahnuté do technických detailov. Pri výbere materiálov kladieme dôraz na kvalitu, ktorá pretrvá v čase. Kvalitu poskytovaných služieb môžeme tiež deklarovať zavedeným Systémom manažérstva kvality podľa platných noriem ISO.
Na svoju prácu kladieme vysoké nároky


Za našimi službami stojí celý tím kvalifikovaných pracovníkov s odbornými znalosťami a skúsenosťami. Spolupracujeme tiež so špecialistami a profesistami z viacerých odborov. Investujeme do nových technológií a mechanizácie. Našim cieľom je odovzdať klientovi dielo na čas a v obojstrannej spokojnosti.


Vieme vám zabezpečiť kompletnú realizáciu diela na kľúč. Našou snahou je odbremeniť našich zákazníkov od nutnosti komunikácie, koordinácie a riešenia problémov s rôznymi dodávateľmi, remeselníkmi. Sme schopní zastrešiť všetky činnosti súvisiace s návrhom, realizáciou a údržbou zelene a exteriéru ako takého.

 


Pracujeme profesionálne

Ponúkame komplexnosť služieb


Máme radi praktické riešenia a funkčné koncepty, Pri našej tvorbe sa snažíme nepovyšovať za každú cenu dizajn a architektúru nad účelnosť. Nechceme aby ste platili za zbytočné módne trendy. Zameriame sa na to, čo naozaj potrebujete.


Ku svojej práci máme zodpovedný prístup. Vybudované dobré meno spoločnosti je pre nás dôležité. Plníme si záväzky voči klientom, obchodným partnerom, dodávateľom i Zárukou dôveryhodnosti je tiež hodnotenie AAAudelené v roku 2014 Agentúrou Bisnode na základe dlhodobo dosahovaných ekonomických ukazovateľov.

 


Menej je niekedy viac

Neustále sa učíme a napredujeme


Garantujeme kvalitne prevedenú prácu, za ktorú sa nehanbíme. Preferujeme priestory dotiahnuté do technických detailov. Pri výbere materiálov kladieme dôraz na kvalitu, ktorá pretrvá v čase. Kvalitu poskytovaných služieb môžeme tiež deklarovať zavedeným Systémom manažérstva kvality podľa platných noriem ISO.
Sme mladý, kreatívny tím ľudí


Za našimi službami stojí celý tím kvalifikovaných pracovníkov s odbornými znalosťami a skúsenosťami. Spolupracujeme tiež so špecialistami a profesistami z viacerých odborov. Investujeme do nových technológií a mechanizácie. Našim cieľom je odovzdať klientovi dielo na čas a v obojstrannej spokojnosti.


Vieme vám zabezpečiť kompletnú realizáciu diela na kľúč. Našou snahou je odbremeniť našich zákazníkov od nutnosti komunikácie, koordinácie a riešenia problémov s rôznymi dodávateľmi, remeselníkmi. Sme schopní zastrešiť všetky činnosti súvisiace s návrhom, realizáciou a údržbou zelene a exteriéru ako takého.

 


Naša práca nás baví

Nemáme radi hlúposť a bezohľadnosť