KTO SME

Spoločnosť green project pôsobí v oblasti záhradnej a krajinnej architektúry, zakladania a údržby zelene, sadovníckej tvorby, záhradného dizajnu a pridruženej stavebnej činnosti.

Hlavnou náplňou našich aktivít sú služby spojené s navrhovaním, realizáciou, údržbou zelene a súvisiacich architektonických objektov v súkromnom i verejnom sektore.

Náš talentovaný a skúsený tím odborníkov vám ponúka profesionálne služby spojené s tvorbou
a starostlivosťou o zeleň na všetkých úrovniach.

Našim klientom poskytujeme komplexné služby: projekčnú činnosť, projektový manažment, autorský
a stavebný dozor, komplexnú výstavbu a realizáciu riešených projektov, spoľahlivú dodávku materiálov i záhradnícky servis

zakladanie zelene  krajinná architektúra  údržba zelene  parková tvorba  záhradný dizajn  arboristika  architektonické návrhy exteriéru  krajinotvorba  sadovnícke úpravy verejná zeleň záhradnícke práce  revitalizácie územia  tvorba projektovej dokumentácie  vegetačné úpravy historické parky  vertikálna zeleň  zelené strechy  projektový manažment  výsadba drevín interiérová zeleň